2 minute read

https://unsplash.com/photos/white-and-black-together-we-create-graffiti-wall-decor-bq31L0jQAjU

Kul och extremt bra exempel på myndighetssamverkan presenterades idag på NOSAD av gänget bakom ASOM (Arbetsgruppen för Samordning av Mjukvara) som består av flertalet myndigheter, inkl. Havs och vatten, Försäkringskassan och DIGG. Arbetsgruppen utgör ett komplement till befintliga aktörer som NOSAD och eSam genom att praktiskt utveckla pusselbitar där det finns ett gemensamt behov kring, och ett ramverk för hur detta kan utföras i formen av öppen programvara med en gemensam förvaltning under DIGGs GiHub-organisation.

Samarbetet och ramverket utvecklades organiskt och parallellt med att Hav tillsammans övriga såg behov av ett funktionalitet för att skapa möten för Jitsi (ett öppet videokonferensverktyg) i samband med mötesinbjudningar i Outlook. Utvärdering av ett befintligt Jitsi-plugin till Outlook visade att detta var åldrat och ej uppfyllde kompabilitetskrav. Dialoger med leverantören bakom Jitsi visade även att detta ej låg i deras roadmap varför Hav mfl gick vidare med att nyutveckla ett plugin som nu finns publikt och följer det ramverk för utveckling av öppna programvaruprojekt som togs fram samtidigt.

Efterföljande har även en moderatorpanel för Jitsi utvecklats, som möjliggör skapande och administrering av grupprum inom ett videomöte i Jitsi. Samma visa här att det ej fanns lämpliga kandidater att jobba med, samt att leverantören bakom Jitsi ej såg prioritet i funktionaliteten. Förhoppningen efterföljande är dock att både moderatorpanel och Outlook plugin ska kunna upstreamas till huvudprojektet för Jitsi för att därmed dela underhållet med det övriga Jitsi-communityt bortom ASOM.

Fördelen med öppen programvara som nämndes var just möjligheten att anpassa befintlga produkter efter både gemensamma och egna behov, och samtidigt ej vara inlåst till en enskild leverantör. Försäkringskassan pekade där också på möjligheten att kunna peka ut ett öppet programvaruprojekt i en upphandling av tjänster, något som ej är möjligt med proprietära produkter.

Vidare nämndes även SAFOS av Försäkringskassan som är ett led i deras och Skatteverkets nya uppdrag att leverera IT tjänster till andra myndigheter. Genom nämnda fördelar har de kunnat förpacka bl.a. Jitsi för videokonferens, Nextcloud för dokumenthantering och Element (snart) för chat. Ett arbete som är ett viktig led i att stärka Sveriges digitala suveränitet och tekniska resiliens i en värld med ökande osäkerheter och regionalisering. Liknande arbete görs ex. i Tyskland med deras OpenDesk-projekt som går steget längre och utvecklar en sammanhängande skrivbordssvit inkl. de verkyg som ingår i SAFOS.

Lång reflektion, ville egentligen bara påpeka hur häftigt detta är och hur grymma Åsa Klevenstam Jagre, Josef Andersson, Kenneth Edwall, Jonas Södergren, Konstantin Ay mfl är!