https://unsplash.com/photos/a-long-bridge-over-a-large-body-of-water-X0wvdQZbZAw

Hi there! I'm a Senior Researcher at RISE Research Institutes of Sweden and Lund University living in Malmö, Sweden. My research interests include empirical software engineering in the context of open technologies. Open technologies refer to technology-related artifacts that is shared, reused and collaboratively developed between its users and stakeholders. Here, I'm specifically interested in how actors in public and private sector can use, develop, and collaborate on Open Source Software, Open and shared data, and Open Standards to enable and promote interoperability, technological independence, and open innovation.

Recent posts


Everything from notes and thoughts, to summaries of talks, papers and reports. Some in English, some in Swedish pending the context :)

Arbetsgruppen för Samordning av Mjukvara (ASOM) - ny myndighetssamverkan kring öppen programvara

2 minute read

Kul och extremt bra exempel på myndighetssamverkan presenterades idag på NOSAD av gänget bakom ASOM (Arbetsgruppen för Samordning av Mjukvara) som består av flertalet myndigheter, inkl. Havs och vatten, Försäkringskassan och DIGG. Arbetsgruppen utgör ett komplement till befintliga aktörer som NOSAD och eSam genom att praktiskt utveckla pusselbitar där det finns ett gemensamt behov kring, och et...

The story on Municipal Open Source in the city of Echirolles in France

2 minute read

Continuing on the topic of Municipal adoption and collaboration on Open Source Software (OSS). Listened to the story of the city of Echirolles in France yesterday at the OSOR webinar on Policy and Strategy Aspects of OSS in Public Administrations. An inspiring story. Here’s a summary and reflections.

Kommunal samverkan kring öppen programvara - Varför är det så svårt?

1 minute read

Kommuner delar många typer av uppgifter och har en enormt stor potential att tjäna på (åter)användning, delning och samverkan kring öppen programvara (öppen källkod eller eng. Open Source Software). Samtidigt är utmaningarna många. Några exempel inkluderar: bristande intern förmåga, kapacitet och kultur, osäkerheter kring hur öppen programvara kan beaktas och utvärderas, luckor och missuppfattn...